حرفی چند در مورد استاد مذهبی

استاد معتصم بالله مذهبی فرزند ارشد روحانی مبارز، عالم جید و شخصیت تاریخی کشور جناب مولانا محمد عطاء الله صاحب فیضانی و از احفاد قدوة المتصوفین و زبدة الراشدین میا عبد الحکیم صاحب کاکړي می باشد که به تاریخ 22 دلو 1342 در شهر پلخمری ولایت بغلان دیده به جهان کشوده است به سن یکسالگی با دودمان شریف شان عازم دیار مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر باستانی مزار شریف گردیده و ایام صباوت را در آنجا گذرانیده و بعد با کانون محترم خانواده به سن شش سالگي به شهر کابل نقل مکان نموده و در سرک نو تخنيكم چهلستون مسکن گزین شدند.

استاد معتصم بالله مذهبی در اواخر سال 1349 هجری شمسی به سن هفت سالگی برای کسب تحصیلات متداول آنوقت شامل مکتب گردیده وبه سال 1360از لیسۀ عالی تجربوی شاه دو شمشیره علیه الرحمه به درجۀ اعلی فارغ گردیده است.

استاد معتصم بالله مذهبی چون به یک خانوادۀ مبارز عالم و روحانی متعلق بوده، لذا از همان آوان کودکی علوم ابتدائیه شرعی را تحت نظر والدین گرامی از حلقات درسی مساجد شریف محل، و متعاقبًا بطور مستقیم از قبلۀ امجدش جناب علامه صاحب فیضانی و بعد از حبس و غیابت آنها از نزد کاکای مرحومش جناب مولانا گل محمد خان «کاکړی» به صورت خصوصی در مدرسۀ خانوادگی فرا گرفته و آن را به فضل الهی به درجۀ اکمال رسانیده است

استاد معتصم بالله مذهبی به اساس دستور جناب علامه فیضانی دپلوم تحصیلات عالی خود را به سطح لسانس در سال 1363 در رشتۀ اقتصاد نظامی پوهنځى لوژستیک حربی پوهنتون کابل به درجۀ اول حاصل نموده و بعد از کسب تجارب علمی و عملی در بهار 1365 عازم دیار هجرت گردیده است، که اجمالی از فعالیتهای استاد معتصم بالله مذهبی را در دورۀ هجرت منحیث یک شخصیت صلحجو و فعال سیاسی در عرصهء ملی و بین المللی میتوان چنین برشمرد.

میتوانید برای شناخت بیشترازفعالیتهای فرهنگی، علمی وسیاسی استاد مذهبی به وبسایت شان مراجعه نمایید.  حرفی چند در مورد استاد مذهبی

دربارۀ برنامه های اسرارمعرفت

بیش ازیک سال است که برنامه های تلویزیونی اسرارمعرفت با اجرأ و گردانندگي دانشمند جيد وتوانای کشور، استاد مذهبی از طریق شبکۀ بین المللی تلویزیون پیام افغان به صو رت زنده پخش ميگردد.

اين بر نا مه درراستای ترویج فرهنگ اصیل اسلامی ، رشد دانش ديني و مسا يل مهم معنوی وعرفانی مصرو ف خد مت به مسلما نا ن  وکافۀ شایقان معرفت است.

افزو ن برآن درین برنامه ها تلاش ميشو د که معرفی شخصیتهای نامدارعرفانی و حماسه آفرین میهن عزیزما افغانستان و جهان اسلام به نحو شایستۀ صورت گیرد تا آنعده عزیزانیکه به شناخت سرمایه ها و افتخارات ملی، معنوی، علمی، دینی وتاریخی کشور شان بنابر معاذیرگوناگون چون مهاجرت و یا پیدایش و زندگانی در دیارغربت به دورمانده اند استفا ده مو ثر حاصل دارند.

گفتنيست که برنامه های اسرار معرفت درخدمت همه اقشار، بدون هرگونه تمایزات سیاسی، لسانی، منطقوی، نژادی و حتی مذهبی بوده و با بیان شیوا و ادبیات معمول زبانهای دری و پشتو رموز و کنوزاسرار معرفت الهی جل جلاله را با اینکه چگونه میتوان حقایق ناب قرآنی را به ساده ترین طرز و کیفیت توأم با لذت معنوی و اخلاصمندی درنشیب و فراز روزمرۀ زندگی با همه عشق ومستی عملی كرد، رهنمود های علمی و عملی ارایه میدارد.

این برنامه ها براساس حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم که فرموده اند (تکلم الناس علی قدرعقولهم) عدم درک کافی زبان مادری جوانان خارج ازکشور را درنظرداشته و تلاش میدارد تا ذوق معنوی همه عزیزان اعم ازمردان و زنان، دانشمندان گرانقدر وحتی سالکین کرام را حتی الوسع رعایت نماید.

بخش سؤالات دینی وعرفانی عزیزان که با ارتباط زندۀ تیلفونی و یا ارسال ایمیل و پیامها مطرح میشود، مبحث جالب دیگریست کهطی پاسخهای قناعت بخش ازتجربیات عملی شنوندگان،  به ذخایر و اندوخته های علمی، دینی وعرفانی بینندگان افزود میگردد.

دوستان گرامی!
باهدیۀ این نوارهای CD/DVD پراسرارمعرفت، نورمؤفقیت، رشد، آرامش روحی، شادی واطمینان قلبی را درهر رشته ای که شغل دارید ودر هرکجای جهان زندگی میکنید آزمایش نمایید.

علاقمندان محترم شما میتوانید با ارسال پیامها، پیشنهادها ورهنمودهای سالم وارزندۀ خویش دربهبود وتقویۀ هرچه بیشتر برنامۀ خودتان (اسرارمعرفت) مارا یاری فرمایید.

با اظهار سپاس

سفارش CD/DVDمذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست
         ازهمین خاک جهانی دگری ساختن است (اقبال) 

انسان هنگامی که ازبهشت هبوت کرد ودر کرۀ خاکی آواره شد طبعاً درآماج نیازمندیهای مادی ومعنوی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره قرارگرفت ودرجستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق وتلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد وعشق، ایمان واخلاص، اخلاق وعدالت، شرف وقانون، همزیستی مسالمت آمیز وعروج به ملکوت اعلی را با اطمینان قلبی وغیره سجایای عالی دریابد.

که براساس گواهی علوم آسمانی وساینسی بشریت درعرصه های فوق برقله های بلند ترقی ومعرفت بیاری پروردگار حتی المقدور رسیدند.

وخوشبختانه مجموعۀ حاصل آن تحقیقات وتتبعات حتی الامکان در DVD های منظم برنامه های وزین

(اسرارمعرفت) تلویزیون پیام افغان با سخنان پرشورعارفانه وعالمانۀ دانشمند اندیشمند ومبلغ چیره دست (استاد معتصم بالله مذهبی) ازمقدمات تا نهایت آن پی ریزی ومرتب شده است که خدمت تمام تشنگان معنویت ومعرفت باکمال خلوص تقدیم میداریم.

تا باشد قدمی درمسیر وحدت، یک رنگی، عشق باخدا، انسانیت وعدالت واقعی همگانی درفروغ دانش ومعرفت گذاشته باشیم.

ومن الله توفیقاوقات نشر برنامه

برنامه اسرارمعرفت هرچهارشنبه به ساعت دوبعدازظهر ( 2pm CST ) روی شبکه

ماهواره یی پیام افغان از شهرشیکاگوی ایالت الینور پخش میشودمشخصات ماهواره یی

Satellite: Hotbird 8 @13.0º East

Frequency: 11785.00 H

Symbol Rate 27500

FEC: 3/4

Polarity (POL): Horizontal

مشخصات تماس

 ASRAR MAREFAT INC.
 P.O. Box 681433
 Schaumburg, IL 60168
 U.S.A.
 Phone in USA: 001-847-305-2806
 Phone in Canada: 001-416-305-4311
 E-mail: 

به دوستان تان بفرستید